Onderhoud en reiniging van uw pet of muts

Onderhoud en reiniging van uw pet of muts

Op het internet vind u vele schoonmaaktips voor textiel, waarvan de meeste ook toegepast kunnen worden op petten. Echter zijn er een aantal specifieke schoonmaaktips voor petten.

Wollen, katoenen of linnen pet

1. Heeft u vetvlekken (olie, huidvet, transpiratie vlekken, smeer en dergelijke) op uw pet of muts dan kunt de vlekken verwijderen met een schone theedoek en wasbenzine.

Maak een hoekje van de theedoek vochtig met wasbenzine en wrijf over de te behandelen plek. Indien nodig herhaal een aantal keer. Laat de pet of muts 30 minuten luchten/drogen.

2. Bloedvlekken kunt u verwijderen door op een hoekje van een schone theedoek te kauwen 45 seconden. Dep vervolgens de bloedvlek met (speeksel) natte theedoek. De enzymen in uw speeksel lost de bloedvlek op.

Lederen petten

 1. Uw lederen pet kunt u reinigen met een sopje van afwasmiddel en een schone theedoek.

  Bevochtig de theedoek met het sopje van afwasmiddel en wrijf over de te behandelden plekken.

  Mocht het leder te veel uitdrogen dan kunt u met blank ledervet de pet weer invetten.

 2. Suede kunt u het beste reinigen met diverse in de winkel verkrijgbare reinigingsproducten of met een suedeborstel.

NOTE.

Leder mag nooit worden gereinigd met wasbenzine. Al het vet wordt dan uit het leder gehaald en zal dof worden/wit uitslaan.

-----

Maintenance and Cleaning of Your Cap

On the internet you will find many cleaning tips for textiles, most of which can also be applied to caps. However, there are some specific cleaning tips for caps.

Woolen, linen or cotton caps

 1. If you have grease stains (oil, skin grease, perspiration stains, grease and the like) on your cap or hat, you can remove the stains with a clean tea towel and benzene.

  Moisten a corner of the tea towel with benzene and rub the area to be treated. Repeat several times if necessary. Let the cap or hat air dry for 30 minutes.
 2. You can remove blood stains by chewing on a corner of a clean tea towel for 45 seconds. Then dab the blood stain with a saliva-wet tea towel. The enzymes in your saliva dissolve the blood stain.

Leather caps

 1. You can clean your leather cap with soapy water and a clean tea towel. Moisten the tea towel with the soapy water and rub over the areas to be treated. 

  If the leather dries out too much, you can grease the hat or cap with white leather grease.
   
 2. Suede is best cleaned with various commercially available cleaning products or with a suede brush.

NOTE.

Leather should never be cleaned with benzene. All the fat is then removed from the leather and will become dull / white.

    29-01-2021 08:46