Formulier voor herroepping bestelde product.

Aan: Hoedenzaak Jos van Dijck
        Bakkerstraat 12
        3511 JW UTRECHT
        info@josvandijck.nl

Ik deel u mede dat ik de koopovereenkomst betreffende ordernummer ..........herroep.

Het betreft de artikel(en):...................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Reden van retour        :...................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................


Besteld op: .......-.........-.........


Ontvangen op: ........-.........-........Naam: ......................................


Adres .........................................................................................
       
         ..........................................................................................

        ............................................................................................

Rekeningnummer  ......................................................................Handtekening:   ..............................................................................