Formulier voor herroepping.

Aan: Hoedenzaak Jos van Dijck
        Bakkerstraat 12
        3511 JW UTRECHT
        info@josvandijck.nl

Ik deel u mede dat ik de koopovereenkomst betreffende ordernummer ..........herroep.

Het betreft de artiekel(en):...................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................


Besteld op: .......-.........-.........


Ontvangen op: ........-.........-........Naam consument: ......................................


Adres .........................................................................................
       
         ..........................................................................................

        ............................................................................................
Handtekening:   ..............................................................................