Onderhoud en reiniging van uw hoed

Op het internet vind u vele schoonmaaktips voor textiel, waarvan de meeste ook toegepast kunnen worden op hoeden.

Echter zijn er een aantal specifieke schoonmaaktips voor hoeden.

Vilten hoed schoonmaken

1. Borstel uw vilthoed minimaal 1x per maand stofvrij en na het stofvrij borstelen, borstelt u de hoed nogmaals na in de stoom. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een keteltje met water of een waterkoker gebruiken.

Het effect van de stoom is dat de haren van het vilt, met name bij haarvilt, omhoog komen als u dan bij het na-borstelen van links naar rechts borstelt dan komen de haren mooi ‘in de vleug’. Een hoed knapt hier sterk van op.

Met stoom kunt u ook uw hoed weer terug in model brengen, al hoe wel daar wel een bepaalde mate van handigheid/ervaring voor nodig is.

 1. Heeft u algemene vlekken (bv vogelpoep) op uw vilthoed, laat dan een stukje bruinbrood oud worden. Hiermee kunt de vlek met zachte licht schurende bewegingen verwijderen.

 2. Heeft u vetvlekken (olie, huidvet, transpiratie vlekken, smeer en dergelijke) op uw vilthoed dan kunt de vlekken verwijderen met een schone theedoek en wasbenzine.

  Maak een hoekje van de theedoek vochtig met wasbenzine en wrijf over de te behandelen plek. Indien nodig herhaal een aantal keer. Laat de hoed 30 minuten luchten/drogen.

 3. Heeft uw hoed een stoffen binnenband dan kunt u deze reinigen met theedoek en wasbenzine zoals hierboven beschreven. Heeft uw hoed een lederen binnenband dan kunt het beste reinigen met wat afwasmiddelen een theedoek.

 4. Bloedvlekken kunt u verwijderen door op een hoekje van een schone theedoek te kauwen 45 seconden. Dep vervolgens de bloedvlek met (speekel) natte theedoek. De enzymen in uw speeksel lost de bloedvlek op.

Note:

Als u uw hoed een 2e leven wilt geven kunnen wij bij Hoedenzaak Jos van Dijck u helpen met het re-stylen en customizen van uw hoed.

Lederen hoed schoonmaken

 1. Uw lederen hoed kunt reinigen met een sopje van afwasmiddel en een schone theedoek. Bevochtig de theedoek met het sopje van afwasmiddel en wrijf over de te behandelden plekken. Mocht het leder te veel uitdrogen dan kunt u met blank ledervet de hoed weer invetten.

  Suede kunt u het beste reinigen met diverse in de winkel verkrijgbare reinigingsproducten of met een suedeborstel.

Panamahoed en hoed van stro, wol, linnen en katoen.

 1. Heeft u vlekken (olie, huidvet, transpiratie vlekken, smeer en dergelijke) op uw hoed dan kunt de vlekken verwijderen met een schone theedoek en wasbenzine.

  Maak een hoekje van de theedoek vochtig met wasbenzine en wrijf over de te behandelen plek. Indien nodig herhaal een aantal keer. Laat de hoed 30 minuten luchten/drogen.

 2. Met stoom kunt u ook uw hoed weer terug in model brengen, al hoe wel daar wel een bepaalde mate van handigheid/ervaring voor nodig is.

 3. Heeft uw hoed een stoffen binnenband dan kunt u deze reinigen met theedoek en wasbenzine zoals hierboven beschreven. Heeft uw hoed een lederen binnenband dan kunt het beste reinigen met wat afwasmiddelen een theedoek.

 4. Bloedvlekken kunt u verwijderen door op een hoekje van een schone theedoek te kauwen 45 seconden. Dep vervolgens de bloedvlek met (speekel) natte theedoek. De enzymen in uw speeksel lost de bloedvlek op.

NOTE.

Leder mag nooit worden gereinigd met wasbenzine. Al het vet wordt dan uit het leder gehaald en zal dof worden/wit uitslaan.

-----

Maintenance and Cleaning of Your Hat

On the internet you will find many cleaning tips for textiles, most of which can also be applied to hats.

However, there are some specific cleaning tips for hats.

Hat (felt)

 1. Brush your felt hat at least once a month dust-free and after that, brush the hat again holding it in the steam. For example, you can use a kettle with water.

  The effect of the steam is that the hairs on the felt, especially with fur felt, will raise if you brush from left to right, the hairs will fall in to the grain, giving a much better appearance. A hat improves greatly from this.

  With steam you can also put your hat back in shape, although a certain degree of skill and experience is required for this procedure.
   
 2. If you have stains (i.e. bird droppings) on your felt hat, let a piece of brown bread overnight somewhere open so that the bread becomes hard.

  This allows you to remove the stain with gentle, lightly abrasive movements.
   
 3. If you have grease stains (oil, skin grease, perspiration stains, grease and the like) on your felt hat, you can remove the stains with a clean tea towel and benzene (known cleaning product that removes fat from fabrics).

  Moisten a corner of the tea towel with benzene and rub the area to be treated. Repeat several times if necessary. Let the hat air dry for at least 30 minutes before using again.
   
 4. If your hat has a fabric inner sweat band, you can clean it with a tea towel and benzene as described above.

  If your hat has a leather inner sweat band, it is best to clean it with some dish washing soap and a tea towel.
   
 5. You can remove blood stains by chewing on a corner of a clean tea towel for 45 seconds. Then dab the blood stain with a saliva-wet tea towel. The enzymes in your saliva dissolve the blood stain.

Note:

If you want to give your hat a second life, we at Hat Shop Jos van Dijck can help you re-style and customize your hat.

Leather hats.

 1. You can clean your leather hat with soapy water and a clean tea towel. Moisten the tea towel with the soapy water and rub over the areas to be treated.

  If the leather dries out too much, you can grease the hat or cap with white leather grease.
   
 2. Suede is best cleaned with various commercially available cleaning products or with a suede brush.

NOTE.

Leather should never be cleaned with benzene. All the fat is then removed from the leather and will become dull / white.

Hats of Panama, straw, wool, linen or cotton.

 1. If you have grease stains (oil, skin grease, perspiration stains, grease and the like) on your felt hat, you can remove the stains with a clean tea towel and benzene (known cleaning product that removes fat from fabrics).

  Moisten a corner of the tea towel with benzene and rub the area to be treated. Repeat several times if necessary. Let the hat air dry for at least 30 minutes before using again.
   
 2. With steam you can also put your hat back in shape, although a certain degree of skill and experience is required for this procedure.
   
 3. If your hat has a fabric inner sweat band, you can clean it with a tea towel and benzene as described above.

  If your hat has a leather inner sweat band, it is best to clean it with some dish washing soap and a tea towel.
   
 4. You can remove blood stains by chewing on a corner of a clean tea towel for 45 seconds. Then dab the blood stain with a saliva-wet tea towel. The enzymes in your saliva dissolve the blood stain.
    29-01-2021 08:37